Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Адвокат Габриела Велинова

Управляващ съдружник

Адвокат Велинова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Притежава над 10 години опит в сферата на събирането и управлението на вземания, както и в областта на корпоративното право, облигационното и търговското право. Участвала е в дейности по структуриране на екипи и управление на процеси, одит и анализ на същите, както и изготвяне на процедури и правила за функциониране на оперативна дейност. През 2014г. става главен юридически съветник на компаниите от групата “Фронтекс”. В последните 6 години работи активно в сферата на защитата на личните данни и подпомагане на дейността на компании да бъдат в съответствие със законодателната рамка и препоръките на Комисия за защита на личните данни. Сертифициран медиатор към Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС и заместник председател на Центъра в периода Март 2018г. до Март 2019г. Съосновател на Правна Комисия към Асоцияцията на Колекторските агенция в България с основен фокус към законодателни инициативи, касаещи сектора по събиране и управление на вземания в България и Европейския съюз. Член Асоциация на жените предприемачи в България “Селена” и лектор на инициативи на Асоциацията във връзка с насърчаването на предприемачеството при жените.

Адвокат Пламена Петкова-Иванова

Оперативен директор

Адвокат Петкова – Иванова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Член е на адвокатската кантора от самото ѝ създаване. От 2017г. ръководи цялостната дейност на кантората и отговаря за оперативното координиране и развитие на всички екипи от специалисти. Притежава богат практически опит в областта на търговско право, вещно право, облигационно право, финансово и банково право, нотариални процедури и практики, съдебното събиране на просрочени вземания, провеждане на правни проучвания и анализи,  комплексно правно обслужване на бизнес клиенти и инвестиционни проекти. Има дългогодишен процесуален опит в гражданско-правни и търговски спорове.​

Адвокат Николай Диков

Управляващ съдружник

Адвокат Диков е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Има над 18 години опит в предоставянето на услуги в банковия сектор и съдебни спорове.

Адвокат Диков е участвал в редица големи проекти и компании в областта на недвижимите имоти и развитието на сектора. Специализира в областта на облигационното, вещното и търговското право.

Заемал е ръководни функциии в компании за стратегическо инвестиране в България на български и международни инвеститори.