Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Кои сме ние?

FRONTEX LEGAL SERVICES

Адвокатско съдружие „Фронтекс Лигъл Сървисис“ („ФЛС“) е водеща адвокатска кантора в Република България с повече от 8 години опит в областта на търговското и облигационното право.

Дългогодишната ни успешна практика създава спокойствие и увереност на нашите клиенти, като ние прилагаме индивидуален подход към всеки възложен казус, прилагайки нестандартно и креативно разрешаване, съобразено със законодателната уредба и съдебна практика, вкл. на ниво ЕС.

От 2012г. ФЛС си партнира с кредитни и финансови институции, с клиенти, осъществяващи дейността си в България и в чужбина в разнообразни сектори.

През последните години екипът ни управлявала значителен брой случаи от различно естество, което създава едно от сериозните преимущества на кантората, а именно – експертизата при обработването на голям брой дела на всички етапи от процеса.

Броят и разнообразието на делата, водени от ФЛС, дава възможност на екипа не само да познава в детайли съдебната практика на всички съдилища в страната, но и пряко да участва в нейното формиране.

ФЛС осъществява процесуално представителство на своите клиенти, като образува и води всички предвидени в закона съдебни производства: заповедни, искови, обезпечителни, както и представителство във всички фази на производства по несъстоятелност, ликвидация и др.

Кантората работи успешно с частни съдебни изпълнители на територията на цялата страна. Установените добри контакти позволяват договаряне на специфични правила за работа със съдебните изпълнители, с оглед нуждите и изискванията на клиента.

Натрупаният опит, контактната мрежа, създаденото доверие, ни позволяват да осигуряваме и цялостно правно обслужване на юридически лица чрез решения на възникналите правни въпроси, осмислени през призмата на мениджърското виждане за развитие.